Voor het vernevelen van ontsmettingsmiddelen o.b.v. waterstofperoxide is specifieke apparatuur noodzakelijk. Van Eck Hygiëne beschikt over vernevelaars die, ondersteund door krachtige compressoren, het ontsmettingsmiddel mengen met lucht. Hierdoor ontstaat een fijne nevel met een groot bereik. Deze ontsmetting wordt hoofdzakelijk uitgevoerd aan het einde van de teeltwisseling, vlak voor het planten, om zo een definitief schone start te verzekeren. Waterstofperoxide ontbindt vanzelf in water en zuurstof en laat dus geen schadelijke reststoffen achter.