De Turbofog is speciaal ontwikkeld om grote ruimten op korte tijd zeer effectief te ontsmetten. De Turbofog kan wel tot 1500 liter ontsmettingsmiddel per uur vernevelen. De Turbofog wordt momenteel met name ingezet in de glastuinbouw, maar ook grotere stallen of gebouwen worden ermee ontsmet.

Met behulp van de nieuwste technologie is een vernevelaar gebouwd die de toe te passen desinfectie- en of bestrijdingsmiddelen, onder druk, in zeer kleine druppelvorm in de ruimte uitstoot. Hierdoor wordt het bereik / uitstoot en neerslagoppervlakte van de vloeistof vergroot, waardoor de effectiviteit van de te gebruiken middelen optimaal wordt. Op deze wijze wordt een effectieve hoogstaande ontsmetting bereikt, ter maximale afdoding van virussen, schimmels, bacteriën en algengroei.    

Desinfectie & bestrijding met de Turbofog levert u de volgende voordelen op:

Kwalitatief hoogstaande ontsmetting met formaldehyde voor afdoding van virussen, schimmels, bacteriën en algengroei.
Ontsmetting in een kort tijdsbestek en geen eigen arbeid nodig voor het ontsmetten.
Effectievere ontsmetting door groot bereik: In korte tijd gehele ruimte gevuld met formalinedampen.
Bij lagere doseringen de mogelijkheid tot het toevoegen van water aan de formaline, waardoor een betere verdeling en dus betere ontsmetting mogelijk is.
Goede mogelijkheden flexibel in te plannen,door de inzet van meerdere teams met een Turbofog.
Goed uitvoerbaar, betaalbaar én jarenlange ervaring met goede resultaten.

Aandachtspunten

Gangpaden vrij van materialen, eventuele elektronica langs het gangpad afdekken met plastic.
Temperatuur hoog genoeg, optimale ontsmetting is bij 18-20 ºC.
Alvorens aan te vangen met het plaatsen van de jonge aanplant voldoende ventileren totdat alle formalinedampen en resten verdwenen zijn.

In de glastuinbouw heeft de Turbofog zijn nut inmiddels ruim bewezen, gezien de jaarlijkse grote toename van bedrijven die het ontsmetten laten uitvoeren met de Turbofog.